Werkwijze

Normaal gesproken komt ik bij je thuis. Ook is het mogelijk op om andere plaatsen af te spreken of dat we contact hebben via de email of Skype. E.e.a. gaat altijd in goed overleg met elkaar.
In het eerste gesprek kijken we met elkaar waar het boek over moet gaan en waar het niet over mág gaan. Ook kijken we hoe het boek er uit moet gaan zien (groot, klein, dik, dun, kleur, zwart-wit, gebonden, gelijmd, ringband, harde kaft, zachte kaft) en wat de oplage moet zijn. Goed om te weten dat het mogelijk is één enkel exemplaar te laten maken. Maar wil je er duizend, dan kan dat ook.
Tijdens zo'n eerste gesprek wordt ook een inschatting gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is en met wie de gesprekken gevoerd moeten worden en wat de kosten zijn.

Aanpak
Een boek kan beginnen bij de geboorte en eindigen bij de dag van vandaag. Alles wat in het leven van iemand heeft gespeeld kan dan aan de orde komen. Maar dat hoeft niet.
Je kunt ook kiezen voor een thematische aanpak (een onderwerp of een persoon). Of dat er alleen maar bepaalde herinneringen in je boek worden opgenomen (bijvoorbeeld je schooltijd, de oorlogstijd, ziekte, vakantie, of wat dan ook). Elke benadering is mogelijk. Ook kun je gaandeweg het schrijfproces tot nieuwe inzichten komen. Dat is allemaal mogelijk.
Doorlooptijd
Doorgaans zijn er 8 tot 10 bijeenkomsten van gemiddeld 1.5 uur nodig om de informatie te verzamelen. De tijd tussen de gesprekken is meestal 1 of 1,5 week. In overleg kan daar van worden afgeweken. Nadat de tekst akkoord is kijken we, of en zo ja, welk beeldmateriaal, tekeningen of illustraties er in het boek moeten worden opgenomen. Naast de persoonlijke gesprekken is het ook mogelijk om via email of Skype contact te hebben met elkaar.

Auteursrecht:
De schrijver doet bij de afronding, het overhandigen van het eerste exemplaar, afstand van alle mogelijke rechten. Het boek is van jou, de opdrachtgever. Wel geef je toestemming dat de schrijver het boekje mag gebruiken als voorbeeld op websites en bij bijeenkomsten.

Overeenkomst
Om niet voor verrassingen te komen staan wordt voorafgaand aan de interviews een overeenkomst gemaakt waarin de afspraken over gebruik etc.worden beschreven. Zo worden onduidelijkheden voorkomen.

Werkgebied
Ik werk in principe in heel Nederland.

Zelf iets geschreven?
Regelmatig komt het voor dat iemand zelf al veel heeft geschreven. Probleem is dan vaak, hoe komt dat in een boek. Ook hier kan ik bij ondersteunen.
Of je nu honderden pagina's met de hand hebt geschreven of dat je alles keurig hebt getypt? Ik kan er voor zorgen dat de door jou geschreven teksten in een boek worden opgenomen.